ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βάρη – Κεντρικό Εμπορικό Κατάστημα

τηλ. 210 9653270

Πειραιάς, 34ου Συντάγματος Πεζικού 25

τηλ. 210 4225054

Δάφνη, Πεντέλης 22

τηλ. 215 5501397