ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βάρη – Κεντρικό Εμπορικό Κατάστημα

τηλ. 210 9653270

Πειραιάς, 34ου Συντάγματος Πεζικού 25

τηλ. 210 4225054

Δάφνη, Πεντέλης 22
(Κατόπιν Ραντεβού)

τηλ. 215 5501397

Παγκράτι, Φιλολάου 114-118
Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος

τηλ. 210 7519626