ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

34ου Συντάγματος Πεζικού 25, Πειραιάς – 185 32

τηλ. 210 4225054

Φιλολάου 109, Παγκράτι – 116 33

τηλ. 215 5501397

Βάρη – Κεντρικό Εμπορικό Κατάστημα

τηλ. 210 9653270

Πεντέλης 22, Δάφνη – 172 36

τηλ. 215 5501397