Εξοικονομηση Κατ’ Οικον II

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ»;

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει πλήρως την υλοποίηση του προγράμματος όσον αφορά την αντικατάσταση των κουφωμάτων. Έχοντας υλοποιήσει μεγάλο αριθμό εργασιών μέσω της συγχρηματοδότησης του Υπουργείου, γνωρίζουμε την ακριβή διαδικασία ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος.

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια ενώ παράλληλα αυξάνουν την αξία του.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:
Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ε1.
Να υφίσταται νόμιμα.
Να μην υπάρχουν υπερβάσεις οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Γ με βάση το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, το οποίο να έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.
Ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο, να έχει δικαίωμα ψιλής, πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας.
Η κατοικία να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Α:
Συνδέεται με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβάθμισης αυτών.
Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού )
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο καθώς και αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΥΠΟΥ Β:
Περιλαμβάνει ΜΟΝΟ αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας *χωρίς να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.
Η πολυκατοικία πρέπει να έχει ΑΦΜ και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού )
Απόφαση Γενικής Συνέλευσης και υποβολή αίτησης από εκπρόσωπο.
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο τμήμα του κτηρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.
Αφορά μόνο κοινόχρηστες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αυτονόμησης.

ΒΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ενημέρωση για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
Έκδοση Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης από επιθεωρητή για την πιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών της οικίας πριν από τις επεμβάσεις.
Συγκέντρωση προσφορών των υπό υλοποίηση παρεμβάσεων για τον καθορισμό του αιτούμενου προϋπολογισμού.
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Υλοποίηση Παρεμβάσεων.
Έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
Προσκόμιση δικαιολογητικών.

ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΏ ΑΥΤΟΝΟΜΏ 2020 – 2021
Στο νέο πρόγραμμα ενισχύεται ο προσανατολισμός στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή στην εξοικονομούμενη ενέργεια.

Ενεργειακή απαίτηση: αναβάθμιση υποχρεωτικά κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.
ενεργειακό premium στην επιχορήγηση, όταν οι παρεμβάσεις οδηγούν σε σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.
ανώτατο μοναδιαίο κόστος € 1,2 ανά εξοικονομούμενη KWh
Επιδότηση για αναβάθμιση Smart Home συστημάτων
Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός συνολικών παρεμβάσεων

€ 50.000 ανά επιλέξιμη κατοικία ή
€ 100.000 ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες κατοικίες )
€ 80.000 ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΩΡΑ