Ενεργειακη Αναβαθμιση

Ποια κουφώματα είναι ενεργειακά και γιατί να τα προτιμήσω;

Ενεργειακά είναι τα κουφώματα που έχουν πιστοποιημένες θερμομονωτικές ιδιότητες, από ανεξάρτητο φορέα ή οργανισμό.

Tο αλουμίνιο ως μέταλλο έχει υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Αυτό σημαίνει πως είναι καλός αγωγός της θερμότητας, μεταφέροντας τη θερμοκρασία στην οποία εκτίθεται σε όλη του την έκταση. Τα κοινά κουφώματα, επονομαζόμενα και ψυχρά, δεν έχουν κάποιο υλικό που να σταματάει την εξωτερική θερμοκρασία από το να μεταφερθεί στην εσωτερική επιφάνεια που κουφώματος μέσα στο σπίτι. Έτσι αν η εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι -10 οC, οι πόρτες και τα παράθυρα σας λειτουργούν ως σώματα που μεταφέρουν το κρύο, καθώς η πλευρά που βρίσκεται στον εσωτερικό χώρο θα έχει και αυτή θερμοκρασία -10 οC εάν το σπίτι δεν θερμαίνεται. Εάν υπάρχει θέρμανση στο σπίτι η εσωτερική πλευρά του κουφώματος θα έχει θερμοκρασία περίπου 0 οC κάτι που σημαίνει ότι έχουμε σημαντικές απώλειες θερμότητας και απαιτείται να ξοδεύουμε ενέργεια έτσι ώστε να διατηρήσουμε μία ικανοποιητική θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο.

Η λύση είναι να παρεμβάλλουμε μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής επιφάνειας του μετάλλου ένα υλικό που θα έχει χαμηλή θερμική αγωγιμότητα και ισχυρές μηχανικές ιδιότητες. Ένα υλικό με εξαιρετικά υψηλή ικανότητα διακοπής της ροής θερμότητας (θερμοδιακοπή) είναι το πολυαμίδιο. Τα θερμομονωτικά ή ενεργειακά κουφώματα τα οποία κατασκευάζονται με θερμοδιακοπτώμενα προφίλ αλουμινίου, καταφέρνουν να κρατήσουν σε απόσταση την εξωτερική από την εσωτερική επιφάνεια, με αποτέλεσμα να κρατούνται οι εξωτερικές συνθήκες εκτός του περιβάλλοντος που μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι η ζέστη το χειμώνα και η ψύξη το καλοκαίρι. Λιγότερες απώλειες μεταφράζονται σε λιγότερες ώρες λειτουργίας του συστήματος ψύξης – θέρμανσης και αυτό σε μεγαλύτερη οικονομία. Βέβαια δεν είναι μόνο το πλαίσιο αυτό που κατατάσσει ένα κούφωμα σε υψηλή ενεργειακή κατηγορία αλλά και το είδος του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι πλέον ένα κούφωμα για να καταταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία θαπρέπει να διαθέτει διπλό υαλοπίνακα με το ένα από τα δυο τζάμια να είναι έχει μία επίστρωση χαμηλής εκπομπής.

Η μέτρηση του πόσο αντιστέκεται ένα κούφωμα στην μεταφορά της θερμοκρασίας γίνεται με τον συντελεστή θερμοπερατότητας Uw. Κουφώματα με Uw μεγαλύτερο από 3,2 θεωρούνται συμβατικά (ψυχρά), κουφώματα με συντελεστή μεταξύ 2,6 και 3,2 θεωρούνται ενεργειακά (θερμομονωτικά) ενώ κουφώματα με συντελεστή μικρότερο από 2,6 θεωρούνται ενεργειακά υψηλών επιδόσεων. Όσο η τιμή Uw πλησιάζει το μηδέν, τόσο πιο καλή θερμομόνωση επιτυγχάνεται, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Επομένως στο στάδιο επιλογής των κουφωμάτων , θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις παραμέτρους αυτές, ώστε η επένδυση που θα κάνουμε να καλύπτει τους ενεργειακούς κανονισμούς και δεδομένα για τα επόμενα χρόνια καθώς και να προσφέρουν την μέγιστη οικονομία.

Πρέπει να τονιστεί ότι όσα αναφέρονται παραπάνω έχουν σχέση με την μεταφορά θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας και υπάρχει πιθανότητα ένα κούφωμα να έχει καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (μικρή τιμή) αλλά να υπάρχουν απώλειες επειδή το κούφωμα μας θα μπάζει αέρα. Για τον λόγω αυτό θα πρέπει να δώσουμε προσοχή και στην αεροστεγανότητα που προσφέρουν τα κουφώματα τα οποία θα επιλέξουμε.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ